Presentations & publications

Presentations in scientific conferences & other events

 • Rasi, P., Korva, S. & Ruokamo, H. (2016). What are the consequences of pursuing a media education major? A qualitative case study. Presented in the Media Education Summit, John Gabot University, Rome, Italy, 4-5 of November 2016.
 • Pekkala, L., Palsa, L., Pääjärvi, S., Korva, S., & Löfgren, A. (2013). A Meta-Synthesis of Finnish Media Education Research. Presented at the “Defending Democracy” Nordmedia Conference Oslo and Akershus University College, 8-11 August 2013.
 • Korva, S. (2011). How to support the use of pedagogical innovations? Virtual and simulation-based teaching methods. Paper presented at the Biennal Conference of European Association for Research on Learning and Instruction EARLI, Exeter, England, 29-30 August 2011.
 • Huhta, E., Teräväinen, H., Korva, S. & Mylläri, J. (2011). InnoSchool — Välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. Teoksessa Jarmo Viteli & Anneli Östman (toim.) Tuovi 9: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2011 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit, (3-4.) Esitetty ITK:ssa, 6.-8.4.2011.
 • Korva, S. (2011). Johdon muutospuhe uusien pedagogisten menetelmien ja teknologioiden käyttöönottamisessa opettajien näkökulmasta. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa-konferenssi, Hämeenlinna, 6-8.4.2011.
 • Ruokamo, H., Korva, S. & Kangas, M. (2010). A Case Study of Students’ Views of Learning: What is it? Where does it take place? How does it occur? Why it is important? Full paper presented the Annual Meeting of American Educational Research Association AERA Denver, Colorado, 30 April to 4 May 2010.
 • Kangas, M. & Korva, S. (2010). The school of the future: Playfulness, creativity and technology. Finlandia University, Hancock, Michigan, USA, 14 August 2010.
 • Korva, S. (2010). InnoPlay: Innovative Playful Learning environments. Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -seminaari, Saaren koulu, Rovaniemi, 25.3.2010.
 • Ruokamo, H., Keskitalo, T. & Korva, S. (2010). MediPeda III – Uusia malleja virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen suunnittelun, opetuksen ja kaupallistamisen tueksi. CICERO Learning Network -tutkijatapaaminen, Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki 10.–12.2.2010.
 • Korva, S. (2009). Mediakasvatuksen mahdollisuuksia leikillisessä oppimisympäristössä. Presented at the annual meeting of the Finnish Educational Research Association FERA, University of Tampere, 26.–27.11.2009.
 • Kangas, M., Korva, S. & Ruokamo, H. (2009). Luovuus, leikillisyys, media. Presented at the annual meeting of the Finnish Educational Research Association FERA, University of Tampere, 26.–27.11.2009.
 • Korva, S., Kangas, M. & Ruokamo, H. (2009). Towards Innovative Environments of Creative and Playful Learning. Digital Innovation Workshop, Nokia Innovation Center, Tampere, 11.11.2009.

Monographs, book chapters, reports

Media appearance

 • Korva. S. (2014). Hei vanhempi: tunnetko SINÄ ikärajat? Blogikirjoitus Audiovisuaalisen instituutin KAVI:n blogissa, 6.3.2014.
 • Maija-Leena Nissilä (2011). Riittävätkö opettajien mediataidot? Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskuskus soveltaa uutta tekniikkaa opetuskäyttöön. Opettaja (43/2011), 28.11.2011.
 • Johnson, K. (2010). Creativity, playfulness and technology. Finnish education researchers Marjaana Kangas and Saana Korva visited Finlandia. The Finlandia University News, April 23, 2010.
Advertisements